apk.cafe
Những ứng dụng tốt nhất cho Android

Bạn có thể tải xuống tệp APK ở đây "Comma" miễn phí đối với Android, tệp APK phiên bản - 4.6.3 chỉ cần bấm nút này để tải về Android của bạn. Việc này hoàn toàn đơn giản và an toàn. Chúng tôi chỉ cung cấp các tệp APK bản gốc. Nếu thông tin nào trên trang web này vi phạm quyền lợi của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi

Ảnh chụp màn hình cho 번역어플, 영어공부 1등 공신 – 모바일 O2O 서비스
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
 • Ứng dụng taxi dịch, tiếng Anh Nghiên cứu dịch vụ Gongsin-Mobile O2O số 1
Mô tả cho 번역어플, 영어공부 1등 공신 – 모바일 O2O 서비스 (từ google play)

Một dịch vụ nhắn tin cộng đồng miễn phí cho phép bạn gửi và nhận tin nhắn với mọi người trên khắp thế giới mà không có rào cản ngôn ngữ.

Bạn có thể tận hưởng cuộc trò chuyện cộng đồng trong thời gian thực, trò chuyện 1: 1, cuộc gọi thoại và video miễn phí, đồng thời có thể gửi và nhận đa phương tiện như ảnh và video.

Dịch thời gian thực bằng 88 ngôn ngữ được hỗ trợ. Hãy thoải mái nói chuyện.
Tất cả đều miễn phí.

Bạn có thể tạo các kênh cộng đồng trong nhiều lĩnh vực khác nhau và tham gia các kênh cộng đồng quan tâm của bạn để trò chuyện. Khi các hộp thoại của bạn được dịch tự động, bạn có thể giao tiếp mà không gặp sự cố.

Khi nói chuyện với người nước ngoài nói ngôn ngữ mà bạn không biết, bạn sẽ có trải nghiệm thú vị và dễ chịu.

Bạn có thể giao tiếp với những người có cùng sở thích với mình và kết bạn với những người bạn nước ngoài thân thiết hơn thông qua các cuộc gọi thoại và video.

Khi nói chuyện với nhiều người trên khắp thế giới thông qua các kênh cộng đồng, bạn có thể tự nhiên học ngoại ngữ và có thêm nhiều bạn bè nước ngoài.

Đừng lo lắng ngay cả khi bạn gặp một người nước ngoài nhé. Bạn có thể giao tiếp bằng cách sử dụng phiên dịch giọng nói. Chỉ cần lấy bảng chỉ dẫn, menu, sách, v.v. bằng tiếng nước ngoài và bạn có thể hiểu ý nghĩa của chúng.

Lịch sử của các phiên bản 번역어플, 영어공부 1등 공신 – 모바일 O2O 서비스
Mới trong Comma 4.5.6
Fix vấn đề khác
Mới trong Comma 4.5.5
sửa chữa -bug
-stabilize
Mới trong Comma 4.5.3
-bug sửa chữa
-stabilize
Mới trong Comma 4.5.1
sửa chữa -bug
-stabilize
Mới trong Comma 4.5.0
sửa chữa -bug
-stabilize
Mới trong Comma 4.4.9
-bug sửa chữa
-stabilize
Mới trong Comma 4.4.8
-bug sửa chữa
-stabilize
Mới trong Comma 4.4.6
-bug sửa chữa
-Network ngoại lệ có liên quan xử lý
các tính năng liên quan -Fix phòng chat
-stabilize
Mới trong Comma 4.4.2
-Chức năng cộng đồng mở được bổ sung -Chức
năng phòng trò chuyện được sửa đổi
-tổn định
Mới trong Comma 4.4.0
đổi địa chỉ giao dịch
-Thay đổi vị trí của thông báo bật lên
-Thay đổi từ ngữ rút tiền thành viên-
ổn định
Mới trong Comma 4.3.6
thủ công -Comma Pay menu trao đổi đã được thêm-
ổn định
Mới trong Comma 4.3.5
vấn đề thanh toán ở trung tâm mua sắm bằng dấu phẩy
2. Áp dụng kịch bản cập nhật
Mới trong Comma 4.3.4
-Thêm Menu dấu phẩy
-Chức năng cài đặt ngôn ngữ dịch phòng trò chuyện cá nhân -Chỉnh sửa
danh mục cài đặt tài khoản-
ổn định 1. Sửa
Mới trong Comma 4.3.1
-Sửa lỗi đăng nhập SNS (Kakao) -Chỉnh sửa
danh sách trò chuyện (số lượng người tham gia trò chuyện) -
Ổn định
Mới trong Comma 4.3.0
Đăng nhập Google
2. Chỉnh sửa nút Mời
3.Thêm bong bóng thông báo sự kiện
4. Ngôn ngữ mặc định là 1: 1, do đó ngôn ngữ trong phiên dịch giọng nói 1: 1 cũng là ngôn ngữ mặc định của quốc gia.
Mới trong Comma 4.2.9
Sửa đổi chức năng sự kiện
- Khắc phục sự cố đồng bộ hóa bạn bè-
ổn định 1. Thêm
Mới trong Comma 4.2.6
Sửa lỗi camera và hình ảnh sự cố dịch thuật-
ổn định-
Mới trong Comma 4.2.5
-Hộp quà tặng, chức năng phần thưởng được bổ sung- Chỉnh sửa chức năng
[Liên hệ với chúng tôi]
-ổn định-
Mới trong Comma 4.2.4
-Chỉnh sửa chức năng sự kiện -Chỉnh sửa chức năng
cuộc gọi video-
ổn định
Mới trong Comma 4.2.3
Sửa đổi chức năng sự kiện -Chỉnh sửa chức năng
cuộc gọi video-
ổn định
Mới trong Comma 4.2.2
-Cải thiện chức năng gửi
-Chế độ ổn định
Mới trong Comma 4.1.1
cuộc gọi thoại / video
Mới trong Comma 4.0.7
-Sửa lỗi đăng nhập NS
Mới trong Comma 4.0.6
đăng nhập Facebook
- Ổn định khác
Mới trong Comma 4.0.4
người dùng Khắc phục sự cố đăng nhập Naver - Khắc phục sự cố
liên kết thống kê - Khắc phục sự cố
Mới trong Comma 4.0.3
hiển thị phiên bản
-Sửa vấn đề giải pháp
-Hồ sơ của tôi> C Hiển thị mã - Một số
Mới trong Comma 3.9.6
Sửa lỗi hiển thị thông báo
Mới trong Comma 3.9.1
Điều chỉnh quyền truy cập nhật ký cuộc gọi và tin nhắn văn bản -
Mới trong Comma 3.8.9
- Nội dung cửa sổ bật lên quyền thay đổi Nội dung
Mới trong Comma 3.8.3
lỗi-Sửa lỗi khác
Mới trong Comma 3.8.1
-Sửa
Mới trong Comma 3.7.9
-Ứng dụng hiện tượng nghiền và sửa nội dung liên quan đến mã QR
Mới trong Comma 3.7.6
-Sửa lỗi
Mới trong Comma 3.7.2
đổi và tích hợp tài khoản
Mới trong Comma 3.7.0
tốc độ nói / âm thanh dịch giọng nói -Thay
Mới trong Comma 3.6.8
-Khắc phục lỗi lựa chọn vùng liên kết -Khắc phục
Mới trong Comma 3.6.5
năng tự động nhập mật mã bị loại bỏ
Mới trong Comma 3.6.2
1. Cải thiện độ ổn định -Chức
Mới trong Comma 3.5.7
1. Sửa hiện tượng crash ứng dụng danh sách bạn bè
Mới trong Comma 3.5.6
1. Ổn định
Mới trong Comma 3.5.5
1. Sửa lỗi sắp xếp danh sách bạn bè
Mới trong Comma 3.5.3
1. Sửa lỗi sắp xếp danh sách bạn bè
Mới trong Comma 3.5.2
1. Đã khắc phục sự cố Không có thành viên 2. Đã sửa đổi để mời người cuối cùng gửi tin nhắn khi gửi tin nhắn khi ở một mình 3. Sửa đổi để hiển thị tin nhắn cuối cùng ngay cả khi chỉ có tin nhắn vào / ra trong danh sách phòng trò chuyện 4. Ứng dụng tiếng Anh của danh sách mã quốc gia 5. Đã khắc phục sự cố chữ cái bị hỏng trong phiên bản tiếng Anh của tab menu phía trên
Mới trong Comma 3.4.9
1. Sửa đổi kích thước văn bản tin nhắn
Mới trong Comma 3.4.8
1. Sửa đổi để được gửi theo thứ tự khi gửi ảnh 2. Đã thêm ngôn ngữ dịch Myanmar
Mới trong Comma 3.4.5
1. Sửa lỗi khác
Mới trong Comma 3.4.3
1. Thay đổi kịch bản số xác thực 2. Hỗ trợ chức năng chi tiết ảnh phòng chat (tải xuống, chia sẻ, xóa, xem thông tin) 3. Sửa đổi để có thể thay đổi biệt hiệu của bạn bè 4. Chức năng xem trước khi gửi hình ảnh phòng chat 5. Cải thiện hiệu suất khác
Mới trong Comma 3.4.2
1. Cải tiến thiết kế và cải tiến hiệu suất
Mới trong Comma 3.4.1
1. Đã khắc phục hiện tượng crash của một số ứng dụng đầu cuối
Mới trong Comma 3.3.7
1. Thêm chức năng cài đặt đa ngôn ngữ (tiếng Hàn, tiếng Anh) 2. Nếu bạn nhấn vào menu ở đầu cửa hàng liên kết địa phương của chúng tôi, bạn sẽ được đưa đến trang chính. 3. Đã sửa lỗi biệt hiệu hồ sơ không khớp
Mới trong Comma 3.3.6
1. Phòng học cải tiến chức năng TTS 2. Sửa lỗi dịch phòng trò chuyện 3. Đã sửa đổi để duy trì nội dung phòng học 4. Hỗ trợ cắt khi tải lên ảnh hồ sơ / ảnh nền 5. Sửa lỗi khác
Mới trong Comma 3.3.3
1. Đề xuất sửa lỗi mã 2. Sửa để đóng biểu tượng cảm xúc khi quay lại trong khi gửi biểu tượng cảm xúc trong phòng trò chuyện 3. Áp dụng thay đổi thiết kế phòng học
Mới trong Comma 3.3.2
1. Thay đổi văn bản của mã giới thiệu
Mới trong Comma 3.2.9
1. Đã thêm chức năng gửi quà tặng tích điểm trên màn hình hồ sơ 2. Thêm chức năng sao chép trong phòng học 3. Thay đổi màu của bản dịch bong bóng thoại trò chuyện do tôi gửi trong phòng trò chuyện / phòng học 4. Thay đổi hình ảnh giới thiệu 5. Các bản sửa lỗi khác
Mới trong Comma 3.2.6
1. Đã khắc phục các sự cố sau được tìm thấy sau khi cập nhật hiệu suất -Khắc phục sự cố ảnh hồ sơ không được hiển thị dưới dạng ảnh hồ sơ mới nhất -Khắc phục sự cố trong đó thông báo nhập / thoát được hiển thị trên danh sách 2. Sửa lỗi tin nhắn mới nhất khi cuộn danh sách trò chuyện 3. Sửa đổi phương thức hiển thị thông báo trong phòng trò chuyện 4. Đã khắc phục hiện tượng nội dung hội thoại bị che phía sau khi bàn phím được nâng lên 5. Đã thêm menu "Đặt lại" trong cài đặt nền phòng trò chuyện 6. Đã sửa lỗi trong đó văn bản gốc bị sao chép khi sao chép "văn bản đã dịch" trong văn bản của đối tác phòng trò chuyện 7. Sửa lỗi khác
Mới trong Comma 3.2.4
1. Đã thêm liên kết URL trò chuyện và hỗ trợ xem trước 2. Sửa đổi mã giới thiệu
Mới trong Comma 3.2.3
1. Được sửa đổi để cuộn nếu nội dung dịch máy ảnh dài 2. Đã sửa đổi để văn bản gốc có thể được sửa đổi sau khi dịch qua máy ảnh 3. Thêm chức năng nghe lại bản dịch bằng giọng nói 1: 1 (nghe lại khi chạm vào văn bản đã dịch) 4. Sửa hiện tượng ảnh bị phóng to trên Galaxy Note 5 khi dịch camera
Mới trong Comma 3.1.9
1. Thay đổi màn hình đăng nhập 2. Xóa màn hình nhập mã thành viên hiện có 3. Thêm chức năng tìm kiếm ID vào màn hình đăng nhập 4. Thay đổi để di chuyển thông báo trong danh sách bạn bè, ứng dụng menu khác 5. Màn hình thông báo phòng học bị hỏng (khi nhập một tin nhắn dài)
Mới trong Comma 3.1.8
1. Danh sách bạn bè, menu thông báo thay đổi địa chỉ liên kết 2. Đã sửa lỗi cài đặt thông báo phòng trò chuyện 3. Phòng học sửa các lỗi liên quan đến TTS
Mới trong Comma 3.1.7
1. Liên hệ hoạt động nền đồng bộ hóa khi đăng nhập ban đầu 2. Đã sửa lỗi xảy ra khi người dùng chưa đăng ký làm bạn bè gửi trò chuyện cho tôi và nhận được thông báo đẩy và vào cửa sổ trò chuyện 3. Sửa lỗi khi tải ảnh hồ sơ lên 4. Sửa đổi logic để kiểm tra khả năng gửi video
Mới trong Comma 3.1.6
1. Sửa các lỗi liên quan đến giới thiệu
Mới trong Comma 2.2.6
* Phiên bản 2.2.6 (ngày 26 tháng 9 năm 2017) -Cập nhật hàng đầu
Mới trong Comma 2.2.5
* Phiên bản 2.2.5 (ngày 1 tháng 9 năm 2017) -Cập nhật màn hình intro
Mới trong Comma 2.2.4
* Phiên bản 2.2.4 (ngày 12 tháng 6 năm 2017) -Cải thiện vấn đề đăng nhập cho các chi nhánh địa phương của chúng tôi -Cập nhật lễ hội phổ biến -Cập nhật màn hình intro
Đánh giá ứng dụng này
Thông tin
Những phiên bản tệp APK khác Comma dành cho Android
Giống như ứng dụng
 • icon Instagram
  Instagram
  phiên bản: 169.3.0.30.135
  đã cập nhật: 2020 Dec 24
  xếp hạng: ★8.7/10
 • icon Facebook
  Facebook
  phiên bản: 300.2.0.58.129
  đã cập nhật: 2021 Jan 02
  xếp hạng: ★8.3/10
 • icon Facebook Lite
  Facebook Lite
  phiên bản: 231.0.0.5.122
  đã cập nhật: 2021 Jan 02
  xếp hạng: ★8.3/10
 • icon VK
  VK
  phiên bản: 6.19.4
  đã cập nhật: 2021 Jan 02
  xếp hạng: ★6.6/10
 • icon Snapchat
  Snapchat
  phiên bản: 11.8.2.32
  đã cập nhật: 2020 Dec 24
  xếp hạng: ★8.6/10
 • icon BIGO LIVE - Live Stream
  BIGO LIVE - Live Stream
  phiên bản: 4.47.3
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★8.7/10
 • icon musical.ly
  musical.ly
  phiên bản: 18.2.41
  đã cập nhật: 2021 Jan 02
  xếp hạng: ★9/10
 • icon 당연시 - 당신도 연애를 시작할때, 미팅/소개팅
  당연시 - 당신도 연애를 시작할때, 미팅/소개팅
  phiên bản: 3.4.09
  đã cập nhật: 2020 Nov 28
  xếp hạng: ★7.4/10
 • icon 小红书-发现全世界的好东西
  小红书-发现全世界的好东西
  phiên bản: 6.68.0
  đã cập nhật: 2020 Nov 10
  xếp hạng: ★9/10
 • icon Grindr - Gay chat, meet & date
  Grindr - Gay chat, meet & date
  phiên bản: 6.35.1
  đã cập nhật: 2020 Dec 24
  xếp hạng: ★6.2/10
 • icon ShareChat - Fun with Friends
  ShareChat - Fun with Friends
  phiên bản: emarti_13.2.7
  đã cập nhật: 2020 Dec 09
  xếp hạng: ★8.6/10
 • icon Blued - Gay Chat, Live, Social
  Blued - Gay Chat, Live, Social
  phiên bản: 3.5.2
  đã cập nhật: 2021 Jan 03
  xếp hạng: ★8.2/10
 • icon MOMO陌陌
  MOMO陌陌
  phiên bản: 8.19.3_c2
  đã cập nhật: 2019 Aug 06
  xếp hạng: ★7.6/10
 • icon OmeTV Chat Android App
  OmeTV Chat Android App
  phiên bản: 605030
  đã cập nhật: 2020 Nov 18
  xếp hạng: ★8/10
 • icon POF Free Dating App
  POF Free Dating App
  phiên bản: 4.32.1.1500669
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★7.4/10
 • icon Tantan
  Tantan
  phiên bản: 4.4.1.1
  đã cập nhật: 2021 Jan 03
  xếp hạng: ★8.2/10
 • icon IMVU Mobile
  IMVU Mobile
  phiên bản: 5.8.1.50801001
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★8.3/10
 • icon OK
  OK
  phiên bản: 20.12.24
  đã cập nhật: 2020 Dec 26
  xếp hạng: ★8.5/10
 • icon MeetMe: Chat & Meet New People
  MeetMe: Chat & Meet New People
  phiên bản: 14.22.2.2820
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★7.6/10
 • icon Messenger
  Messenger
  phiên bản: 1.0
  đã cập nhật: 2020 Dec 26
  xếp hạng: ★7.9/10
 • icon Pinterest
  Pinterest
  phiên bản: 8.45.0
  đã cập nhật: 2020 Dec 23
  xếp hạng: ★9.3/10
 • icon Wakie: Talk to Strangers, Chat
  Wakie: Talk to Strangers, Chat
  phiên bản: 5.6.0
  đã cập nhật: 2020 Dec 29
  xếp hạng: ★8.2/10
 • icon Tango - Free Video Call & Chat
  Tango - Free Video Call & Chat
  phiên bản: 6.37.1609341756
  đã cập nhật: 2021 Jan 02
  xếp hạng: ★8.7/10
Chương trình android tốt nhất
Android phổ biến ứng dụng